Målgruppen

Målgruppen er medlemmerne af de nævnte fritidsorganisationer, beboerne i området – herunder foreningsløse børn og unge, samt mennesker på tur i fritiden – fra andre dele af kommunen samt ”rigtige” turister.

Med projekttilføjelsen ”Samlingssted for 3 generationer” tænkes her på aktivt samvær mellem børn og unge, børnefamilier og ”bedsteforældregenerationen” – både i organiseret aktivet og som ”foreningsløse”.

Hertil kommer anvendelse i dagtimerne, af beboergrupper, dagplejemødre, daginstitution og skole.