Hvem står bag

For at få et dækkende billede af behovet for og opbakningen bag projektet, blev en behovsundersøgelse gennemført. Denne viste, at der var baggrund for at fortsætte arbejdet.

Foreningen Resen Multipark blev dannet, vedtægter blev lavet, generalforsamling afholdt, og en bestyrelse blev valgt.

En landskabsarkitekt har lavet en helhedsplan for området, samt lavet en detaljeret plan for de enkelte ”installationer”.

En bygningsarkitekt har lavet tegning over de to huse.

Skive Kommune støtter op om projektet med budgetmidler.