Baggrund

Resen-Vinde er en bydel i den nordlige del af Skive med ca. 1.500 husstande. I bydelen findes i dag et område nord for Resen Skole, hvor der er boldbaner, en lille ”skoleskov” og spredte grønne ”pletter”, delvis omkranset af levende hegn.

På området er der i dag en række forskellige huse, opbevaringsskure m.m. til brug for klubber, foreninger, spejdere, daginstitution og skole, og som er placeret efter ”tilfældighedsprincippet”.

Området bruges i dag af blandt andet:

  • Fodboldklubber med 350 ungdomsspillere
  • Spejdertrop med 40 spejdere
  • Amerikansk fodboldklub med 50 medlemmer
  • Folkeskole med 630 børn
  • Skolefritidsordning med 150 børn
  • Børnehave med 125 børn
  • Ungdomsklub med 70 medlemmer
  • Området beboere, børn og unge i fritiden

Områdets klubber, foreninger og spejdere har alle behov for af større og tidssvarende rammer, så som samlingsrum (klubliv, møder, kurser), kontor, depot, samt badefaciliteter.

For at styrke fællesskabet på tværs mellem alle disse aktører, for at udnytte de økonomiske ressourcer bedst muligt og for at skabe et spændende og sammenhængende udeareal, blev idéen om foreningen født, og en bestyrelse blev dannet af ”ildsjæle” fra klubber, foreninger, spejdere og institutioner.