Faciliteter

Multiparken er geografisk afgrænset mod syd af skole og daginstitution, mod øst af Furvej/Marienlystvej, mod nord af Plejecenter Marienlyst og arealer udlagt til rekreative formål og mod vest af boligområdet Frugtparken.

Området skal efter nuværende plan blandt andet indeholde grønne områder med stier, som snor sig gennem parken og fører brugerne fra den ene aktivitet til den næste. Undervejs på stierne skal indrettes forskellige udfordrende forhindringer. Rundt om i parken er der områder til leg og hygge i form af legepladser, bålpladser og grillsteder. På andre områder i parken er der faciliteter til sport og fysisk udfoldelse. Der projekteres med baner med traditionel udformning – til fodbold, amerikansk fodbold osv, samt med utraditionel baneudformning, som anledning til at brugerne nytænker. Stierne binder området sammen, og kæder sammen med stierne i den omliggende beboelse, stierne til og fra Skive, Salling Natursti samt sti til fjorden.

Resen Multipark indgår i Skive Kommunes plan for udvikling af lokalområdet, og der er i kommunens budget afsat midler til realisering af projektet. Beløbet dækker langt fra hele anlægsbudgettet, men er dog et skridt i den rigtige retning. Alene det, at der er afsat midler til projektet er meget positivt og tilkendegiver kommunens opbakning til projektet.