Hvem står bag

For at få et dækkende billede af behovet for og opbakningen bag projektet, blev en behovsundersøgelse gennemført. Denne viste, at der var baggrund for at fortsætte arbejdet.

Foreningen Resen Multipark blev dannet, vedtægter blev lavet, generalforsamling afholdt, og en bestyrelse blev valgt.

En landskabsarkitekt har lavet en helhedsplan for området, samt lavet en detaljeret plan for de enkelte ”installationer”.

En bygningsarkitekt har lavet tegning over de to huse.

Bestyrelsen har haft foretræde for kommunens KEFT-udvalg (udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme), og byrådet har sat projektet på budgettet med i alt 6,3 mill. kr. over de kommende år. Bevillingen fra kommunen er en væsentlig forudsætning for, at projektet kan realiseres.

Desuden har bestyrelsen løbende kontakt til Lokale og Anlægsfonden. To konsulenter herfra har haft møde med bestyrelsen og har herunder bevæget sig rundt i området.