Booking

Ønsker du at booke et lokale i Multihuset, kræver det, at du er medlem af Resen Multipark, og at du for indeværende år har betalt et medlemskontingent på 100 kr. Dette kontingent gælder for hele din husstand.

Da Multihuset er aflåst, skal du have tildelt en engangskode, som skal indtastes ved indgangen. Engangskoden gælder i det tidsrum, du har booket. Koden kan du få ved at kontakte Resen Skole på tlf. 99157575 i tidsrummet 08.00-15.00 på hverdage.

Der er "run" på udlejningerne af huset, hvilket er fantastisk og lige hvad meningen med multihuset var og er. For at der ikke skal ske misforståelser og opstå tvivl, ridser vi lige kriterierne op for, hvad man kan booke multihuset til.

Man kan booke multihuset til:

  • Klassearrangementer, klassefester, fællesfødselsdage, årgangs-aktiviteter. Altså arrangementer hvor man samler hele klassen eller årgangen.
  • Er man en lille sidevej som ønsker at have en hyggelig eftermiddag med aktiviteter til børnene og kaffe til de voksne, er dette selvfølgelig også velkomment.

Da det er en kommunal bygning, kan (må) man IKKE booke til private arrangementer såsom familiefødselsdage, konfirmationer, barnedåb, julefrokoster e.lign.

Vi håber, at disse kriterier giver mening og vil blive imødekommet, så vi alle kan have så meget glæde som muligt af "vores" multihus 😊