Generalforsamling 2019 - 21/3 kl. 18.00

Afholdes i lokale "Mødesalen" i Multihuset

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00

 

Både foreningens medlemmer og alle andre interesserede er meget velkomne.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen beretning og godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af regnskab og budget samt godkendelse heraf

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

   a. Udpegning af ét bestyrelsesmedlem valgt af B-medlemmer
   b. Udpegning af øvrige bestyrelse valgt af A-medlemmer

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Resen Multipark

Logo